Wszystkich uczestników biegu zapraszamy na miejsca parkingowe zlokalizowane przy „Błękitnej Lagunie”- ul. Sportowa. W dniu biegu wjazd na ten parking będzie bezpłatny.

Dystans do biura zawodów to ok. 1 km. Umiejscowienie parkingu oraz startu i biura zawodów obrazuje poniższa mapka.